U bent hier: Home

In de kijker

Virtuele infoavond in Atheneum Klein-Brabant

Onze collega's van Atheneum Klein-Brabant organiseren een virtuele infoavond. Deze vindt plaats op vrijdag 8 mei. Van 17 tot 19 uur kunnen leerlingen en ouders live online-infosessies per studiegebied volgen.

Fijne Paasvakantie

Lieve leerlingen, het klinkt een beetje gek nu we elkaar al 3 weken niet gezien hebben, maar wij wensen jullie allemaal een fijne, zonnige, zorgeloze Paasvakantie. Leg de werkbundels eventjes aan de kant en geniet #vanuituwkot van de mooie lentedagen die ze voorspellen. Nog een kleine oproep aan de ouders: vergeet jullie niet aan te melden op smartschool.

UPDATE: voor wie voorzien wij opvang?

Scholen open houden voor opvang is van vitaal belang, omdat die opvang garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen.

Voor wie voorzien wij opvang?


• Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteren wij meteen de ouders.

• Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

• Concreet voorzien wij op school opvang van gezonde leerlingen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.


 

Schorsing van de lessen

Schorsing van de lessen vanaf zaterdag 14 maart tot en met 3 april 2020

Beste ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijke(n)

Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, worden alle lessen geschorst vanaf zaterdag 14 maart tot en met 3 april 2020. Voor de leerlingen van wie de ouders beiden buitenshuis moeten werken, die niet in opvang kunnen voorzien en wiens kinderen anders opgevangen zouden worden door oudere mensen (+ 65 jaar), wordt wel opvang georganiseerd. (Men raadt ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door senioren, ouder dan 65 jaar.)

Bij het organiseren van de opvang op school houden we als vanzelfsprekend rekening met hygiëne, afstand en ventilatie.

Wij vragen u om ons bij voorbaat te verwittigen indien wij voor uw kind(eren) in opvang dienen te voorzien, zodat wij voor een goede organisatie kunnen zorgen. Indien slechts een minimale opvang noodzakelijk is, bijvoorbeeld enkele dagen of uren, vermeldt u dit ook.

Hiervoor kan u ons bereiken op het nummer: 052 33 21 05 (tijdens de schooluren)

of via mail: info@bsdeschorre.be / directeur@bsdeschorre.be
 

Gelieve ons deze info zo snel als mogelijk te bezorgen. Zorg ervoor dat de naam van de leerling en de klas duidelijk vermeld worden.


Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus.

Meer informatie?

• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

GO! CLB Rivierenland zal voor jullie als leerling/ouder tijdens de kantooruren steeds bereikbaar blijven. Wij voorzien in een permanentie op de hoofdzetel en onze medewerkers blijven via mail en telefoon ook rechtstreeks bereikbaar.

We bekijken in de komende dagen hoe we jullie als leerling en ouder verder kunnen begeleiden via bijvoorbeeld de CLB-chat.
Voor meer informatie, hou je onze facebook – pagina in de gaten.
 

Schooleigen informatie:

- De leerlingen die op de school opgevangen worden, kunnen er terecht op
            maandag van 8.35 tot 16.05 uur
            dinsdag – donderdag - vrijdag van 8.35 tot 15.35 uur
            woensdag van 8.35 tot 12.15 uur

           
           Woensdag 18 maart is er geen opvang op school omdat er reeds een   
           pedagogische studiedag vastgelegd werd.

- Er is geen busvervoer. Leerlingen worden niet opgehaald en/of teruggebracht van en naar huis en/of Ferm kinderopvang.


- ‘s Middags zal er geen soep voorzien worden.


- Ferm kinderopvang blijft open zoals tijdens schoolperiodes. Op woensdag 18 maart (pedagogische studiedag school) is de kinderopvang een ganse dag open. Uw kind kan daar terecht.


- De leerlingen van de lagere school krijgen oefenbundels mee. De leerlingen van het 2e tot en met het 6e leerjaar vinden ook oefeningen op Kweetet.

Voorstelling BS De Schorre

We zijn ontzettend trots op onze leerlingen. Maak via hen kennis met onze school!

GO! basisschool De Schorre, een groene speel- en leeromgeving

Onze school is een dorpsschool, gelegen in een landelijke, groene en rustige omgeving. Geborgenheid, een gemoedelijke sfeer, veel individuele aandacht en een natuurlijke speelomgeving zorgen ervoor dat uw kind zich hier thuis voelt. Voor ons is het welbevinden van uw kind prioritair. Met kleine klassen en geëngageerde leerkrachten kan uw kind vol vertrouwen zijn talenten en mogelijkheden ontplooien.

Onze troeven

 • Kindvriendelijke speel-, leef- en leeromgeving
 • Vernieuwde methodes voor muzische vorming, wereldoriëntatie, wiskunde, Frans en Nederlands
 • Computers, tablets en WIFI in alle klassen
 • Gratis zwemmen in de lagere school
 • Elke dag verse soep
 • Groene en rustige omgeving met wilgenhutten, poel, speelheuvels, buitenkeuken,...
 • Interactieve schoolborden
 • Wij zijn een open school. Ouders zijn steeds welkom.
 • Bosklassen, heideklassen, zeeklassen, ... voor de tweede en de derde graad. De scholengroep engageert zich voor de tweede en de derde graad € 120,00 per kind bij te leggen.
 • Actieve oudervereniging
 • Schoolbus
 • Kinderdagverblijf 't Schorreke is gehuisvest op ons schooldomein. De werking van het kinderdagverblijf en de kleuterafdeling van onze basisschool zijn op elkaar afgestemd. Het kinderdagverblijf is elke werkdag open tussen 7u. en 18u. 't Schorreke sluit niet tijdens de schoolvakanties.
 

Samen doorgroeien van 0 tot 12 jaar!