Informatie

De eerste stapjes naar school… worden in ’t Schorreke gezet.

Opvang en onderwijs onder één dak, waar kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen doorgroeien. Dat is onze missie.

De allerkleinsten worden door ons team van het kinderdagverblijf ’t Schorreke met de grootste zorg opgevangen en begeleid in hun groei naar zelfstandige peuter. Ze worden bijgestaan door de juf van de 1e kleuterklas. Op regelmatige tijdstippen wordt er een activiteit gepland waarbij de oudste peuters naar de 1ste kleuterklas komen en minstens 1 keer per week gaat de juf voorlezen, zingen, vertellen… in het kinderdagverblijf.

Door een geïntegreerde werking beogen we een zachte en warme overgang tussen het kinderdagverblijf en de kleuterschool.

Alle informatie over ons kinderdagverblijf lees je hier.

T 052 77 01 72 – info@kinderdagverblijf-schorreke.be

Alle informatie over onze school op een rijtje

Pedagogische informatie

Alle leerlingen worden in onze school geleid/begeleid/gestuurd/gestimuleerd tot zelfstandig werken en leren.

Praktische informatie

Wat na de lagere school? GO! atheneum Klein-Brabant

Maakt jouw kind binnenkort de stap naar het secundair onderwijs?

Binnen GO! scholengroep Rivierenland werken alle basis- en secundaire scholen volgens hetzelfde pedagogische project en zorgen zo samen voor een perfecte overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Zo ondersteunen we jouw kind maximaal.

De secundaire GO! school in onze omgeving is:

Lindestraat 123a – 2880 Bornem – T 03 897 98 13

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be