Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door FERM. Hier kan je terecht voor opvang tijdens de schoolvakanties en schoolvrije dagen. Reserveren is noodzakelijk!

Adres: Hekkestraat 24A, 2890 Puurs-Sint-Amands
Tlf: 052 21 97 04 (verantwoordelijke) 0478 70 08 86 (begeleiders)
Mail: bko.puurssintamands@samenferm.be

Onze leerlingen worden met de schoolbus om 8u10 opgehaald aan FERM. Meteen na het einde van de schooldag brengt onze schoolbus de kinderen naar FERM. Deze ritten zijn gratis.

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be