Voor- en naschoolse opvang

Juf Elke zal met veel zorg en toewijding voor en na de schooluren jullie kinderen opvangen in onze Buitenschoolse Opvang De Schorre of kortweg BODS.

PRAKTISCH

Locatie: de nieuwe “Pimpeloentjes”-klas in de kleuterblok (voormalige burelen van directie en secretariaat).

Voorschoolse opvang: ‘s morgens vanaf 7u30. Kinderen die voor 8u35 toekomen op school gaan automatisch naar de opvang. Vanaf 8u35 is er toezicht door de leerkrachten op de speelplaats.

Naschoolse opvang: ‘ s avonds is er opvang tot 18u (uitgezonderd op woensdag). Kinderen die na schooltijd niet afgehaald worden, gaan naar de opvang. Voor opvang op woensdagnamiddag, tijdens de schoolvakanties en op schoolvrije dagen kan je beroep doen op de buitenschoolse opvang van FERM.

Kostprijs: € 0,50 per begonnen kwartier (het eerste kwartier na schooltijd is gratis). De afrekening gebeurt via de maandelijkse schoolfactuur. Jaarlijkse wordt een fiscaal attest bezorgd van de betaalde facturen. Bij 2 onbetaalde facturen is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de opvang.

Inschrijven: het is niet nodig om in te schrijven voor de opvang (opgelet: inschrijven voor FERM is wel noodzakelijk!)

Download: Huishoudelijk regelement BODS

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be