Voor- en naschoolse opvang

Wij zijn enorm fier dat wij vanaf dit schooljaar (2022-2023) zelf buitenschoolse opvang kunnen organiseren op ons domein. Wij hopen hiermee in te spelen op de noden van onze ouders.

Juf Elke zal met veel zorg en toewijding voor en na de schooluren jullie kinderen opvangen.

PRAKTISCH

Voorschoolse opvang: ‘s morgens vanaf 7u30. Kinderen die voor 8u35 toekomen op school gaan automatisch naar de opvang. Vanaf 8u35 is er toezicht door de leerkrachten op de speelplaats.

Naschoolse opvang: ‘ s avonds is er opvang tot 17u30 (uitgezonderd op woensdag). Kinderen die na schooltijd niet afgehaald worden, gaan naar de opvang. Heeft u opvang nodig na 17u30, dan gaat uw kind meteen na schooltijd met de schoolbus naar de buitenschoolse opvang FERM. Hier kan je ook terecht voor opvang op woensdagnamiddag, tijdens de schoolvakanties en op schoolvrije dagen.

Gelieve de sleutelhanger van FERM aan de boekentas te hangen als uw kind naar FERM gebracht moet worden.

Locatie: in de refter van de lagere school

Kostprijs: € 0,50 per begonnen kwartier (het eerste kwartier na schooltijd is gratis). De afrekening gebeurt via de maandelijkse schoolfactuur. Jaarlijkse wordt een fiscaal attest bezorgd van de betaalde facturen. Bij 2 onbetaalde facturen is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de opvang.

Inschrijven: het is niet nodig om in te schrijven voor de opvang (opgelet: inschrijven voor FERM is wel noodzakelijk!)

Contact: Juf Elke is tijdens de openingsuren van de opvang bereikbaar op het telefoonnummer van de school: 052 33 21 05. Vanzelfsprekend enkel voor vragen met betrekking tot de opvang.

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be