Vakantie en vrije dagen

Schoolvakanties 2022-2023

 • Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022
 • Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
 • Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
 • Krokusvakantie: van maandag 20 tot en met zondag 26 februari 2023
 • Paasvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023
 • Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023
 • Hemelvaart: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 (brugdag)
 • Pinkstermaandag: 29 mei 2023
 • Zomervakantie: van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023
  OPGELET: vrijdag 30 juni 2023 -> laatste schooldag -> halve dag school

Facultatieve vrije dagen

 • maandag 14 november 2022
 • vrijdag 30 mei 2023

Pedagogische studiedagen

 • woensdag 5 oktober 2022
 • woensdag 1 februari 2023
 • woensdag 17 mei 2023

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf  is gesloten op zaterdag, zondag en officiële feestdagen.

Het kinderdagverblijf  is gesloten voor de jaarlijkse collectieve vakantie:

 • de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • 3 opeenvolgende weken in juli en/of augustus

De jaarlijkse sluitingsdagen en vakantieperiodes worden ten laatste op 14 december, vóór het volgende kalenderjaar, aan de ouders meegedeeld.


Sluitingsdagen 2022.

Sluitingsdagen 2023.

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be