Vakantie en vrije dagen

Schoolvakanties 2023-2024

 • Herfstvakantie: van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november 2023
 • Kerstvakantie: van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024
 • Krokusvakantie: van maandag 12 tot en met zondag 18 februari 2024
 • Paasvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 14 april 2024
 • Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2024
 • Hemelvaart: donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024 (brugdag)
 • Pinkstermaandag: 20 mei 2024
 • Zomervakantie: van maandag 1 juli tot en met zondag 1 september 2024
  OPGELET: vrijdag 28 juni 2024 -> laatste schooldag -> halve dag school

Facultatieve vrije dagen

 • maandag 16 oktober 2023
 • dinsdag 21 mei 2024

Pedagogische studiedagen

 • woensdag 4 oktober 2023
 • vrijdag 17 november 2023
 • vrijdag 2 februari 2024

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf  is gesloten op zaterdag, zondag en officiële feestdagen.

Het kinderdagverblijf  is gesloten voor de jaarlijkse collectieve vakantie:

 • de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • de tweede week van de paasvakantie
 • 3 opeenvolgende weken in juli en/of augustus

De jaarlijkse sluitingsdagen en vakantieperiodes worden ten laatste op 14 december, vóór het volgende kalenderjaar, aan de ouders meegedeeld.

Sluitingsdagen 2024.

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be