Sport op school

Niet enkel het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden is van belang op onze basisschool. Ook de lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen krijgt de nodige aandacht.

Naast de turn- en zwemlessen worden leerlingen gemotiveerd om actief aan sport te doen. Op ons groen domein is er voldoende ruimte om tijdens de speeltijd te ravotten en te voetballen. Er staan ook speelkoffers met sportmateriaal ter beschikking van onze leerlingen.

Lichamelijke opvoeding

Als de weersomstandigheden het toelaten sporten wij zoveel mogelijk buiten. Bij regen gebruiken wij onze eigen turnzaal. Tijdens de wintermaanden maken wij gebruik van de gemeentelijke sporthal.

De lessen lichamelijke opvoeding vragen om een aangepaste outfit: een turnshirt van de school, een korte short en behoorlijke sportschoenen zijn noodzakelijk. Het turnshirt kan aangekocht worden via het secretariaat.

Zwemmen

Elke leerling betaalt een forfaitprijs voor het schoolzwemmen. De leerlingen van de 1e en 2e graad gaan elke 2 weken zwemmen op maandag en betalen €15,00 voor een volledig schooljaar (schijf 1 wordt aangerekend in september, schijf twee in januari). De leerlingen van het 3e en 4e leerjaar zwemmen wekelijks op woensdag. Voor de leerlingen van het 3e zijn de zwembeurten en het busvervoer naar het zwembad gratis. De leerlingen van het 4e leerjaar betalen € 25,00 voor een volledig schooljaar.

Zwemkalender 2023 – 2024

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be