Sport op school

Niet enkel het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden is van belang op onze basisschool. Ook de lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen krijgt de nodige aandacht.

Naast de turn- en zwemlessen worden leerlingen gemotiveerd om actief aan sport te doen. Op ons groen domein is er voldoende ruimte om tijdens de speeltijd te ravotten en te voetballen. Er staan ook speelkoffers met sportmateriaal ter beschikking van onze leerlingen.

Lichamelijke opvoeding

Als de weersomstandigheden het toelaten sporten wij zoveel mogelijk buiten. Bij regen gebruiken wij onze eigen turnzaal. Tijdens de wintermaanden maken wij gebruik van de gemeentelijke sporthal.

De lessen lichamelijke opvoeding vragen om een aangepaste outfit: een turnshirt van de school, een korte short en behoorlijke sportschoenen zijn noodzakelijk. Het turnshirt kan aangekocht worden via het secretariaat.

Zwemmen

De leerlingen van de eerste en derde graad gaan tweewekelijks zwemmen op maandag. De leerlingen van de tweede graad zwemmen wekelijks op woensdag. De schoolbus brengt onze leerlingen naar het zwembad van Bornem.

Zwemkalender 2021 – 2022

Er wordt € 0.50 per zwembeurt aangerekend voor het vervoer met de schoolbus, uitgezonder voor de leerlingen van het 3e leerjaar.

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be