Inschrijvingsprocedure kinderdagverblijf

U wenst uw kindje in te schrijven in het kinderdagverblijf van onze school? Wij danken u alvast voor het vertrouwen.

Na de rondleiding verlopen wij samen met de ouders het huishoudelijke reglement en bekijken we de beschikbaarheid.

De vraag naar kinderopvang in onze regio is erg groot. Afhankelijk van de startdatum en het gewenste aantal opvangdagen kunnen wij al dan niet meteen een plaatsje bevestigen. Hebben wij geen vrije plaats, dan wordt de opvangvraag op de wachtlijst genoteerd.

Is er plaats, dan kan de inschrijving meteen bevestigd worden en wordt er een administratief dossier samengesteld dat de volgende documenten bevat:

Huishoudelijk reglement met de volgende bijlagen
bijlage A: bijzondere afspraken
bijlage B: ouderbijdrage
bijlage C: sluitingsdagen
Verklaring van ontvangst en kennisneming van het huishoudelijke reglement
Schriftelijke overeenkomst met individueel opvangplan
Inlichtingenfiche
Pravicyverklaring
Toestemming tot het publiceren van beeldmateriaal
Verklaring op eer
• Betalingsbewijs reservatiewaarborg

De ouders bezorgen ons voor de start van de opvang:

Attest inkomenstarief
• Bewijs van identiteit

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be