Facturatie

Op het einde van elke maand wordt de schoolfactuur verstuurd via Smartschool.

Schooluitstappen / schoolzwemmen

Gaat uw kind op schooluitstap, dan zal het bedrag op de factuur uitgesplitst worden: het bedrag voor de activiteit + het bedrag voor het vervoer. Is uw kind afwezig wegens ziekte, dan betaalt u enkel voor het vervoer (+ eventueel annulatiekosten opgelegd door de organisator).

Per zwembeurt wordt er € 0,50 aangerekend voor het busvervoer (uitgezonderd voor de leerlingen van het 3e leerjaar).

Per schooljaar mag de school maximum € 45 voor kleuters en € 90 voor een leerling van de lagere school aanrekenen voor schooluitstappen / schoolzwemmen.

Transparantie is belangrijk:  de leerkrachten brengen de ouders vooraf op de hoogte van de kostprijs van elke geplande uitstap.

Soepabonnement (*)

Elke middag kan uw kind soep drinken. Per dag wordt hiervoor € 0,70 gefactureerd. Is uw kind afwezig wegens ziekte, dan betaalt u voor die dag niet.

Busabonnement (*)
Tarieven van onze busdienst vindt u op de achterzijde. Jaarabonnementen wordt gefactureerd in september. Maandabonnement op het einde van elke maand.

Opgelet: bij 2 onbetaalde facturen, zijn wij genoodzaakt om de busdienst stop te zetten.

Kinderen die van en naar de buitenschoolse opvang FERM gaan, rijden gratis met de schoolbus.

Turnshirt en andere (*)
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en buitenschoolse (sport)activiteiten dragen de leerlingen een T-shirt van de school. Heeft uw kind nog geen T-shirt of is zijn/haar T-shirt te klein of versleten, dan kan deze besteld worden. Wij hebben ook nog steeds turnzakken van de school ter beschikking. Deze kunnen ook eveneens gekocht worden (geen verplichting).

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be