Schoolfactuur

Wat wordt er gefactureerd?

Schooluitstappen, aankoop van turnshirt, busabonnement,… worden op het einde van elke maand gefactureerd. Wij versturen de facturen via Smartschool. Betalen kan via overschrijving. Om de betaling correct te kunnen verwerken, is het erg belangrijk dat u telkens de gestructureerde mededeling vermeld.

Schooluitstappen
Gaat uw kind op schooluitstap, dan zal het bedrag op de factuur uitgesplitst worden: het bedrag voor de activiteit + het bedrag voor het vervoer.

Per schooljaar mag de school maximum € 55 voor kleuters en € 105 voor een leerling van de lagere school aanrekenen voor schooluitstappen/schoolzwemmen.

Transparantie is belangrijk:  de leerkrachten brengen de ouders vooraf op de hoogte van de kostprijs van elke geplande uitstap.

Schoolzwemmen

Leerlingen van de 1e en 3e graad zwemmen tweewekelijks en betalen € 15,00 voor een volledig schooljaar. De leerlingen van het 4e leerjaar zwemmen wekelijks en betalen € 25,00 voor een volledig schooljaar. Voor de leerlingen van het 3e leerjaar zijn de zwembeurten en het busvervoer gratis.

Middagtoezicht en soep
Er wordt € 0,50 aangerekend als bijdragen voor het middagtoezicht. ‘s Middags kan er ook soep gedronken worden (€ 0,70 per dag).

Buitenschoolse opvang

Er wordt € 0,50 per begonnen kwartier aangerekend (het eerste kwartier na schooltijd is gratis). De afrekening gebeurt via de schoolfactuur. Jaarlijks wordt een fiscaal attest bezorgd van de betaalde facturen. Bij 2 onbetaalde facturen is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de opvang.

Turnshirt en andere
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en buitenschoolse (sport)activiteiten dragen de leerlingen een T-shirt van de school. Heeft uw kind nog geen T-shirt of is zijn/haar T-shirt te klein of versleten, dan kan deze besteld worden. Wij hebben ook nog steeds turnzakken van de school ter beschikking. Deze kunnen ook eveneens gekocht worden (geen verplichting).

Schooltoeslag

De schooltoeslag is een jaarlijkse steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen.

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be