Schoolfactuur

Wat wordt er gefactureerd?

Schooluitstappen, aankoop van turnshirt, busabonnement,… worden op het einde van elke maand gefactureerd. Wij versturen de facturen via Smartschool. Betalen kan via overschrijving. Om de betaling correct te kunnen verwerken, is het erg belangrijk dat u telkens de gestructureerde mededeling vermeld.

Schooluitstappen / schoolzwemmen
Gaat uw kind op schooluitstap, dan zal het bedrag op de factuur uitgesplitst worden: het bedrag voor de activiteit + het bedrag voor het vervoer.

Per zwembeurt wordt er € 0,50 aangerekend voor het busvervoer.

Per schooljaar mag de school maximum € 45 voor kleuters en € 90 voor een leerling van de lagere school aanrekenen voor schooluitstappen/schoolzwemmen.

Transparantie is belangrijk:  de leerkrachten brengen de ouders vooraf op de hoogte van de kostprijs van elke geplande uitstap.

Soepabonnement
Elke middag kan uw kind soep drinken. Per dag wordt hiervoor € 0,70 gefactureerd. Is uw kind afwezig wegens ziekte, dan betaalt u voor die dag niet.

Busabonnement
Hier vindt u de tarieven van onze busdienst. Jaarabonnementen worden in september gefactureerd. Maandabonnementen op het einde van elke maand.

Kinderen die van en naar de buitenschoolse opvang FERM gaan, rijden gratis met de schoolbus.

Turnshirt en andere
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en buitenschoolse (sport)activiteiten dragen de leerlingen een T-shirt van de school. Heeft uw kind nog geen T-shirt of is zijn/haar T-shirt te klein of versleten, dan kan deze besteld worden. Wij hebben ook nog steeds turnzakken van de school ter beschikking. Deze kunnen ook eveneens gekocht worden (geen verplichting).

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be