Communicatie met ouders

Smartschool

Wij gebruiken Smartschool om te communiceren met ouders: via de website van Smartschool of via de app op de smartphone.
Brieven, facturen, het rapport,… worden via deze weg verstuurd. Ouders kunnen op een eenvoudige manier de klasleerkracht, de directeur of het secretariaat contacteren of inschrijven voor een oudercontact.

Oudercontacten

  • dinsdag 24 oktober 2023 (op aanvraag)
  • dinsdag 19 december 2023 (kleuter- en lagere afdeling)    
  • dinsdag 26 maart 2024 (kleuter- en lagere afdeling)    
  • dinsdag 25 juni 2024 (kleuter- en lagere afdeling)

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be