Communicatie met ouders

Smartschool

Wij gebruiken Smartschool om te communiceren met ouders: via de website van Smartschool of via de app op de smartphone.
Brieven, facturen, het rapport,… worden via deze weg verstuurd. Ouders kunnen op een eenvoudige manier de klasleerkracht, de directeur of het secretariaat contacteren of inschrijven voor een oudercontact.

Oudercontacten

  • donderdag 27 oktober 2022 (op aanvraag)
  • donderdag 22 december 2022 (kleuter- en lagere afdeling)    
  • donderdag 30 maart 2023 (kleuter- en lagere afdeling)    
  • donderdag 27 juni 2023 (kleuter- en lagere afdeling)

GO! basisschool De Schorre
Jan van Droogenbroeckstraat 49
2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 21 05
info@bsdeschorre.be

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be